HHNKHH2

Bệnh nhân nam 40 tuổi nghiện rượu khởi phát sốt và ho đàm mùi hôi. Nghe phổi có rale ở đáy phổi phải. X-quang ngực cho hình ảnh mức khí dịch ở phần trên thuỳ dưới phổi phải.

Tác nhân nghĩ nhiều nhất trên bệnh nhân này là gì?

A. Streptococcus pneumoniae
 Chưa chính xác! 

Streptococci hiếm khi gây áp-xe phổi. Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

B. Haemophilus influenzae
 Chưa chính xác! 

H.influenzae hiếm khi gây áp-xe phổi. Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. Legionella pneumophila
 Chưa chính xác! 

Legionella rất hiếm khi gây áp-xe phổi. Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

D. Vi khuẩn yếm khí
 Chính xác! 

X-quang ngực cho thấy áp-xe phổi ở thuỳ dưới phổi phải kèm mức khí dịch. Dấu hiệu này đặc trưng cho nhiễm vi khuẩn yếm khí và thường gặp ở bệnh nhân có nhiều đợt mất ý thức và/hoặc vệ sinh răng miệng kém.

Phần trên thuỳ dưới phổi phải là vị trí thường gặp nhất của viêm phổi hít. Do đó vị trí thâm nhiễm trên X-quang này gợi ý viêm phổi hít và giúp ủng hộ hơn nhiễm vi khuẩn yếm khí.

Điều trị áp-xe phổi thường là clindamycin trong 4-6 tuần.

Áp-xe phổi cho thấy đang xảy ra quá trình hoại tử mà hoại tử mô hiếm gặp ở viêm phổi điển hình do pneumococci và H. influenzae, và rất hiếm gặp ở viêm phổi không điển hình do Legionella và Mycoplasma.

E. Mycoplasma pneumoniae
 Chưa chính xác! 

Mycoplasma pneumoniae rất hiếm khi gây áp-xe phổi. Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.