HHTNHH3

Bệnh nhân nam 45 tuổi tiền căn viêm khớp dạng thấp đến khám vì khó thở khi gắng sức trong vòng 3 đến 4 tháng qua. Cô không ho, không sốt, không có khó thở khi nằm, không khó thở kịch phát, không phù, và không đau ngực. Tiền căn tăng huyết áp. Thuốc đang dùng gồm lisinopril và methotrexate. Cô hút thuốc lá 1 gói/ngày từ năm 20 tuổi.

Kết quả hô hấp ký như hình bên dưới.

Kết luận hô hấp ký của bệnh nhân là gì?

A. Hội chứng tắc nghẽn, không đáp ứng với thuốc giãn phế quản
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

B. Hội chứng tắc nghẽn, đáp ứng với thuốc giãn phế quản
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

C. Hội chứng hạn chế
 Chính xác! 

Tỷ lệ FEV1/FVC bình thường trong hội chứng hạn chế do FEV1 giảm tương ứng với FVC. Còn trong hội chứng tắc nghẽn, FEV1 giảm nhiều hơn nên tỷ lệ FEV1/FVC giảm. Khi đọc hô hấp ký, trước tiên hãy nhìn tỷ lệ FEV1/FVC, nếu bình thường và FVC thấp thì bệnh nhân có hội chứng hạn chế. Nếu tỷ lệ FEV1/FVC thấp (dưới 75%), bệnh nhân có hội chứng tắc nghẽn. Trong hội chứng tắc nghẽn, nếu FVC cũng thấp thì bệnh nhân có hội chứng tắc nghẽn và hạn chế hỗn hợp.

Đáp ứng với thuốc giãn phế quản được xác định bằng thay đổi của FEV1 sau khi dùng thuốc giãn phế quản. Test giãn phế quản dương tính khi FEV1 tăng >9% hoặc >200 mL.

Hội chứng hạn chế gặp trong bệnh phổi mô kẽ và có thể liên quan đến thuốc như methotrexate hay bệnh collagen mạch máu như viêm khớp dạng thấp.

D. Hội chứng tắc nghẽn và hạn chế hỗn hợp
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.