TMMV5

Bệnh nhân nam 72 tuổi tái khám vì theo dõi đau ngực. Ông được chẩn đoán đau thắt ngực 5 năm trước. Khi đó, chụp động mạch vành thấy nhánh mũ trái hẹp 70% và động mạch vành phải hẹp 60%. Bệnh nhân được điều trị với aspirin, atorvastatin, metoprolol và nitroglycerine ngậm dưới lưỡi khi cần.

Hiện tại, đau ngực xuất hiện khoảng 1 lần/tháng khi làm việc gắng sức, nghỉ ngơi thì hết. Ông ấy có thể sinh hoạt bình thường mà không gặp khó khăn.

Cần đề nghị cận lâm sàng nào cho bệnh nhân?

A. ECG gắng sức
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích cụ thể.

B. Xạ hình tưới máu cơ tim
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích cụ thể.

C. Chụp mạch vành
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích cụ thể.

D. Siêu âm tim gắng sức với Dobutamin
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích cụ thể.

E. Không làm thêm cận lâm sàng
 Chính xác! 

Bệnh nhân có đau thắt ngực ổn định. Các nghiên cứu cho thấy không có khác biệt giữa can thiệp xâm lấn (can thiệp mạch vành qua da hoặc phẫu thuật bắt cầu mạch vành) so với điều trị nội khoa trong đau thắt ngực ổn định; vì vậy làm thêm cận lâm sàng không đem lại lợi ích gì thêm cho bệnh nhân này.