HHHRM4

Bệnh nhân nữ 55 tuổi tiền căn hút thuốc lá nhiều đến khám vì ho kèm ít máu đỏ tươi. Bà ta cũng than ăn uống kém và sụt 5.5 kg.

X-quang ngực ghi nhận nốt phổi kích thước 3 cm, bờ nham nhở.

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất là gì?

A. Lao phổi
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân thường ho đàm, ho ra máu, đổ mồ hôi đêm và sụt cân. Hang lao thường hình thành ở thùy phổi trên.

B. Ung thư phổi
 Chính xác! 

Bệnh nhân nữ tiền căn hút thuốc lá nhiều, ho ra máu, ăn uống kém, sụt cân cần nghĩ đến chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát. Sang thương nốt kích thước >3cm trên X-quang thường ác tính, bờ nham nhở cũng hướng đến nguyên nhân ác tính nhiều hơn. Ung thư di căn đến phổi có bờ đều hơn và thường là nhiều sang thương hay còn gọi là hình ảnh “bóng bay”.

C. Giãn phế quản
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân giãn phế quản thường ho đàm mạn và ho ra máu. X-quang ngực có thể ghi nhận hình ảnh khí đạo dày và dãn như hình nhẫn hay hình đường ray.

D. Xơ phổi vô căn
 Chưa chính xác! 

Xơ phổi vô căn gây ran phổi Velcro (ran nổ đanh, nghe như tiếng bóc băng dính). X-quang ngực có dày mô kẽ, nhưng khác bệnh bụi phổi amiang là xơ phổi không gây bệnh màng phổi.