Ôn tập Y khoa bằng tình huống lâm sàng

Mỗi chủ đề gồm các tình huống lâm sàng với đáp án và giải thích cụ thể theo Y học chứng cứ.Thắc mắc thường gặp

HYKQD hoạt động như thế nào?

Hiện tại Học Y khổ quá đi hoạt động phi lợi nhuận và là nguồn tài liệu mở với mong muốn tất cả sinh viên khối ngành Sức khỏe đều có thể truy cập và củng cố kiến thức.


Làm thế nào để tham gia học?

Các bạn có thể truy cập nội dung bằng bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet mà không cần tài khoản đăng nhập, sau đó hãy chọn chuyên khoa và chủ đề muốn học.


Sinh viên năm mấy thì có thể học tốt các tình huống lâm sàng này?

Hiện tại các câu hỏi đều là kiến thức về lâm sàng và phù hợp với những bạn đã đi thực hành tại bệnh viện. Có 4 chuyên khoa đã được mở, các tình huống và chuyên khoa khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.