HHHRM6

Bệnh nhân nữ 34 tuổi đến phòng khám vì ho, khó thở và mệt mỏi.

Khám lâm sàng ghi nhận hạch cổ nổi, gan to, và lách sờ chạm.

X-quang ngực như sau.

Tiếp cận nào sau đây để giúp chẩn đoán xác định?

A. Sinh thiết mở ngực
 Chưa chính xác! 

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân này là sarcoidosis. Có thể chẩn đoán bằng sinh thiết mở ngực tuy nhiên có một công cụ khác hiệu quả và an toàn hơn. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

B. Sinh thiết gan
 Chưa chính xác! 

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân này là sarcoidosis. Có thể chẩn đoán bằng sinh thiết gan tuy nhiên có một công cụ khác hiệu quả và an toàn hơn. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

C. Sinh thiết phổi bằng nội soi khí quản
 Chính xác! 

Sarcoidosis là bệnh hệ thống vẫn chưa được hiểu rõ bệnh sinh. Tỉ lệ mắc cao hơn ở nữ và chủng tộc Mỹ-Phi. Hầu hết bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, bao gồm ho và khó thở. Bệnh nhân thường có hạch rốn phổi và hạch ngoại biên và 20-30% bệnh nhân có gan lách to. X quang bên trên cho thấy có hạch rốn đối xứng hai bên. Chẩn đoán sarcoidosis đầu tay bằng nội soi khí quản ống mềm và sinh thiết xuyên phế quản cho hình ảnh viêm hạt với tế bào đơn nhân.

Có thể sinh thiết gan và hạch trung thất và thường cũng cho kết quả dương tính, nhưng sinh thiết bằng nội soi khí quản an toàn và ít xâm lấn hơn.

Sinh thiết mở ngực xâm lấn và chỉ được chỉ định nếu nội soi khí quản ống mềm không thể xác định chẩn đoán.

D. Sinh thiết hạch bằng nội soi trung thất
 Chưa chính xác! 

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân này là sarcoidosis. Có thể chẩn đoán bằng sinh thiết hạch trung thất tuy nhiên có một công cụ khác hiệu quả và an toàn hơn. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

E. Đo nồng độ men chuyển angiotensin (ACE) huyết thanh
 Chưa chính xác! 

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân này là sarcoidosis. Nồng độ ACE tăng ở 2/3 bệnh nhân sarcoidosis; tuy nhiên ACE cũng thường tăng trong các bệnh u hạt khác và không đặc hiệu để loại trừ các chẩn đoán phân biệt khác.