HHMMP10

Bệnh nhân nam 65 tuổi tiền căn suy tim sung huyết nhẹ chuẩn bị phẫu thuật thay khớp háng toàn phần. Bệnh nhân không có bệnh lý nền khác, không phẫu thuật gần đây, và không bệnh lý đông máu.

Cần làm gì để phòng ngừa thuyên tắc phổi (pulmonary embolism, PE) trên bệnh nhân này?

A. Aspirin 75mg/ngày
 Chưa chính xác! 

Aspirin đơn độc không hiệu quả trong phòng ngừa PE.

B. Aspirin 325mg/ngày
 Chưa chính xác! 

Aspirin đơn độc không hiệu quả trong phòng ngừa PE.

C. Enoxaparin 30mg tiêm dưới da 2 lần/ngày
 Chính xác! 

Bệnh nhân có nguy cơ cao huyết khối tĩnh mạch chi dưới (như sau phẫu thuật lớn vùng háng hay gối) cần dự phòng bằng thuốc như heparin không phân đoạn, heparin trọng lượng phân tử thấp, fondaparinux, warfarin liều điều trị, apixaban, hay rivaroxaban.

Nếu kê với liều lượng khuyến cáo và trong thời hạn cho phép sẽ giúp giảm nguy cơ huyết khối tĩnh mạch chi dưới >50%. Cần cẩn thận tuân thủ liều lượng được khuyến cáo.

D. Vận động sớm
 Chưa chính xác! 

Vận động sớm, vớ áp lực hay các thiết bị tương tự có tác dụng hỗ trợ nhưng là không đủ ở những bệnh nhân nguy cơ cao.

E. Đeo vớ áp lực
 Chưa chính xác! 

Vận động sớm, vớ áp lực hay các thiết bị tương tự có tác dụng hỗ trợ nhưng là không đủ ở những bệnh nhân nguy cơ cao.