HHNKHH10

Trong điều trị viêm phổi bệnh viện bằng kháng sinh theo kinh nghiệm, cần cân nhắc tỉ lệ kháng thuốc khi nghĩ đến tác nhân nào dưới đây?

A. Acinetobacter baumannii và Candida albicans
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

B. Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. Pseudomonas aeruginosa và Staphylococcus aureus
 Chính xác! 

Cần xem xét tỉ lệ lưu hành S aureus kháng methicillin (MRSA) và các tác nhân gram âm đa kháng thuốc, chẳng hạn như P aeruginosa, A baumannii, và enterobacteriaceae. Chỉ có đáp án B đúng, là S aureus và P aeruginosa.

Enterococci và C albicans là tác nhân gây bệnh đường hô hấp nhưng thường chỉ gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch và rất hiếm khi gây viêm phổi bệnh viện.

Virus cúm, S pneumoniae và H Influenzae có thể gây ra bệnh viêm phổi bệnh viện, nhưng tỉ lệ mắc tương đối nhỏ và các chủng kháng thuốc của các tác nhân này thường là chủng mắc phải trong cộng đồng (không phải bệnh viện).

D. Klebsiella pneumoniae và virus cúm
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

E. Serratia marcescens và Enterococcus faecium
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.