HHTDMP3

Bệnh nhân nữ 72 tuổi sống tại viện dưỡng lão nhập viện vì sốt và ho. Khám lâm sàng ghi nhận ran nổ và gõ đục đáy phổi phải. Xquang phổi ghi nhận đông đặc đáy phổi phải và tràn dịch màng phổi phải mức độ trung bình.

Bà được điều trị với vancomycin và levofloxacin nhưng vẫn còn sốt. Bà khó thở nhiều hơn và kết quả X-quang ngực sau đó cho hình ảnh tràn dịch màng phổi nhiều hơn.

Kết quả dịch màng phổi nào dưới đây phù hợp nhất với tình trạng của bệnh nhân?

A.
Tràn dịch màng phổi hai bên, dịch màu đỏ máu.
Số lượng bạch cầu 1200 (15% bạch cầu đa nhân, 5% tế bào lympho, 80% tế bào trung biểu mô phản ứng).
Hồng cầu 130000, protein 4.2 g/L (huyết thanh 4.6).
LDH 560 U/L (huyết thanh 226).
pH 6.90.
Glucose 120 mg/dL.
 Chưa chính xác! 

Tràn dịch máu, một bên, kèm tăng tế bào trung biểu mô không điển hình cần nghĩ đến u trung biểu mô.

B.
Tràn dịch màng phổi một bên, dịch đục.
Số lượng tế bào 90.000 (95% bạch cầu đa nhân).
Protein 4.5 g/dL (huyết thanh 5.2).
LDH 255 U/L (huyết thanh 290).
pH 6.84.
Glucose 20 mg/dL.
Đang chờ kết quả nuôi cấy và nhuộm Gram.
 Chính xác! 

Bệnh nhân nữ lớn tuổi viêm phổi biến chứng tràn mủ màng phổi (hay nhiễm trùng khoang màng phổi). Tràn mủ màng phổi đặc trưng bởi số lượng bạch cầu rất cao, đại thể dịch đục và pH <7,2. Không thể điều trị tràn mủ màng phổi với kháng sinh thông thường, để loại trừ nhiễm trùng hoàn toàn cần dẫn lưu dịch màng phổi, bằng ống dẫn lưu (nếu dịch tự do) hoặc phẫu thuật (nếu dịch khu trú).

C.
Tràn dịch màng phổi hai bên, dịch hơi đục.
Số lượng tế bào 980 (10% bạch cầu đa nhân, 30% tế bào lympho, 60% tế bào trung biểu mô).
Protein 3,9 g/L (huyết thanh 3,8).
LDH 225 U/L (huyết thanh 240).
pH 7,52.
Glucose 5 mg/dL
 Chưa chính xác! 

Dịch màng phổi này phù hợp bệnh cảnh viêm khớp dạng thấp. Dịch tiết, mạn tính, glucose rất thấp và LDH cao và không có dấu hiệu nhiễm trùng.

D.
Tràn dịch màng phổi hai bên, dịch màu vàng rơm.
Số lượng tế bào 150 (20% bạch cầu đa nhân, 35% tế bào lympho, 45% tế bào trung biểu mô – mesothelial cell).
Protein 1,4 g/L (protein huyết thanh 5,4).
LDH 66 U/L (LDH 175 huyết thanh).
pH 7,42.
Glucose 100 mg/dL
 Chưa chính xác! 

Dịch màng phổi này là dịch thấm, hai bên, gợi ý suy tim sung huyết.