HHTDMP7

Bệnh nhân nữ 54 tuổi đến khám vì khó thở tăng dần. X-quang ngực ghi nhận tràn dịch màng phổi trái.

Chọc và phân tích dịch màng phổi như sau:

  • Dịch màng phổi: protein 2.5 g/dL, LDH 125 U/L, pH 7.1
  • Huyết thanh: protein 6.5 g/dL, LDH 155 U/L

Chẩn đoán nào dưới đây ít khả năng gây tràn dịch màng phổi trên bệnh nhân này?

A. Thuyên tắc phổi
 Chính xác! 

Dịch màng phổi là dịch tiết nếu thỏa 1 tiêu chuẩn Light:

  • Protein dịch/huyết thanh 0.5
  • LDH dịch/huyết thanh >0.6
  • LDH dịch > 2/3 giới hạn trên ngưỡng tham chiếu của LDH huyết thanh.

Bệnh nhân này có tỉ lệ protein <0.5, tuy nhiên tỉ lệ LDH lại >0.6 nên đây là dịch tiết.

Kết hợp với pH thấp giúp gợi ý chẩn đoán trên bệnh nhân này. Khi pH dịch màng phổi <7.3 thì chẩn đoán nghĩ đến là tràn mủ màng phổi, vỡ thực quản, viêm khớp dạng thấp, chấn thương, lao, và ác tính. Tràn dịch màng phổi trong thuyên tắc phổi có thể là dịch thấm hoặc dịch tiết, nhưng pH của dịch màng phổi không thể quá acid.

B. Tràn mủ màng phổi
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. Tràn dịch dạng thấp
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

D. Lao
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

E. Ác tính
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.