HHTNHH10

Bệnh nhân nữ 19 tuổi đến tái khám hen. Tiền căn mắc hen từ lúc nhỏ và đã không có triệu chứng từ khi học cấp 3, nhưng kể từ khi vào đại học, cô xuất hiện khò khè 3-4 lần/tuần. Ngoài ra, trong tháng qua có 2 lần cô thức giấc giữa đêm vì khò khè. Những năm cấp 3 thì thỉnh thoảng bệnh nhân có sử dụng bình xịt hít. Hiện tại thì cô không dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Điều trị nào là phù hợp với bệnh nhân lúc này?

A. Thuốc đồng vận beta tác dụng ngắn khi cần
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

B. Corticosteroid hít liều thấp hàng ngày và đồng vận beta tác dụng ngắn khi cần
 Chính xác! 

Hệ thống phân loại hen giúp định hướng điều trị. Thuốc đồng vận beta dạng hít tác dụng ngắn được khuyến cáo cho tất cả các bậc hen. Bệnh nhân mang “bình xịt cứu hộ” này bên mình và chỉ dùng khi cần.

Đối với hen ngắt quãng thì không có khuyến cáo dùng thuốc hằng ngày.

Đối với hen dai dẳng nhẹ thì thêm thuốc corticosteroid dạng hít liều thấp hàng ngày.

Đối với hen dai dẳng trung bình thì thêm thuốc corticosteroid dạng hít liều thấp đến trung bình và kết hợp với đồng vận beta dạng hít tác dụng kéo dài.

Cuối cùng là hen dai dẳng nặng thường được điều trị bằng corticosteroid dạng hít liều cao kết hợp với đồng vận beta tác dụng kéo dài. Bệnh nhân hen dai dẳng nặng cũng thường được điều trị với thuốc ức chế leukotriene, cromolyn, hoặc steroid đường uống.

C. Phối hợp corticosteroid dạng hít và đồng vận beta tác dụng kéo dài
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

D. Corticosteroid đường uống và đồng vận beta tác dụng ngắn khi cần
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

E. Thuốc ức chế leukotriene
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.