HHTNHH14

Bệnh nhân nam 67 tuổi tiền căn COPD đến tái khám sau đợt nhập viện. 7 tháng trước ông nhập viện vì suy hô hấp và đợt cấp COPD. Hiện tại ông thấy triệu chứng khó thở ở mức nền.

Điều trị nào dưới đây chưa được chứng minh giúp giảm tỉ lệ đợt cấp hay tái nhập viện trên bệnh nhân này?

A.Tiotropium
 Chưa chính xác! 

Tiotropium giúp giảm tỉ lệ đợt cấp. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

B. Salmeterol
 Chưa chính xác! 

Salmeterol giúp giảm tỉ lệ đợt cấp. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

C. Salmeterol kèm fluticasone
 Chưa chính xác! 

Kết hợp salmeterol và fluticasone giúp giảm tỉ lệ đợt cấp và tái nhập viện. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

D. Liệu pháp oxy dài hạn
 Chính xác! 

Có nhiều nghiên cứu đánh giá tỉ lệ tái nhập viện và các yếu tố giúp cải thiện vấn đề này.

Tiotropium giúp giảm đợt cấp trong một thử nghiệm lâm sàng kéo dài 4 năm.

Một thử nghiệm khác so sánh tác dụng của salmeterol đơn độc, fluticasone đơn độc, và kết hợp 2 thuốc. Tỉ lệ đợt cấp giảm đáng kể ở tất cả các nhóm khi so sánh với giả dược (placebo), và kết hợp 2 thuốc làm giảm tỉ lệ nhập viện.

Dùng N-acetylcysteine làm giảm nguy cơ tái nhập viện trong một nghiên cứu 1219 bệnh nhân.

Liệu pháp oxy dài hạn làm giảm tử vong chung nhưng cũng liên quan đến tăng nguy cơ tái nhập viện ở những bệnh nhân COPD mức độ trung bình đến nặng.

Đọc thêm:

  • Tashkin DP, Celli B, Senn S, Burkhart D, Kesten S, Menjoge S, Decramer M; UPLIFT Study Investigators. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2008 Oct 9;359(15):1543-54. doi: 10.1056/NEJMoa0805800. Epub 2008 Oct 5. PMID: 18836213.
  • Calverley PM, Anderson JA, Celli B, Ferguson GT, Jenkins C, Jones PW, Yates JC, Vestbo J; TORCH investigators. Salmeterol and fluticasone propionate and survival in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2007 Feb 22;356(8):775-89. doi: 10.1056/NEJMoa063070. PMID: 17314337.
  • Gerrits CM, Herings RM, Leufkens HG, Lammers JW. N-acetylcysteine reduces the risk of re-hospitalisation among patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J. 2003 May;21(5):795-8. doi: 10.1183/09031936.03.00063402. PMID: 12765423.
  • González C, Servera E, Marín J. Importance of noninvasively measured respiratory muscle overload among the causes of hospital readmission of COPD patients. Chest. 2008 Apr;133(4):941-7. doi: 10.1378/chest.07-1796. Epub 2008 Feb 8. PMID: 18263690.
E. N-acetylcysteine
 Chưa chính xác!  N-acetylcysteine giúp giảm nguy cơ tái nhập viện. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.