HHTNHH6

Bệnh nhân nam 60 tuổi béo phì than phiền thường xuyên thấy buồn ngủ vào ban ngày. Tiền căn tăng huyết áp nhẹ đang điều trị ổn, ông uống rượu mức độ trung bình. Vợ ông nói rằng ban đêm ông ngáy và thường xuyên bị thức giấc.

Khám hầu họng không ghi nhận bất thường.

Cần đề nghị gì tiếp theo trên bệnh nhân này?

A. Đo điện não đồ giấc ngủ
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

B. Đánh giá thông khí của bệnh nhân để phát hiện ngưng thở
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

C. Đo độ bão hoà oxy động mạch khi ngủ tại nhà và ghi chép
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

D. Đánh giá cơ hô hấp lúc ngủ
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

E. Đo đa ký giấc ngủ
 Chính xác! 

Bệnh sử của bệnh nhân này có ngủ ngày và ngáy khi ngủ nên cần đánh giá hội chứng ngưng thở khi ngủ (sleep apnea syndrome, SAS). Khi đó cần đo đa ký giấc ngủ để xác định có ngưng thở khi ngủ. Ngoài ra, đa ký giấc ngủ cũng ghi nhận thay đổi trên điện não đồ giúp xác định các giai đoạn giấc ngủ, ghi nhận độ bão hoà oxy máu động máu đo bằng monitor ngón tay và nhịp tim.

Đa ký giấc ngủ cũng giúp phân loại SAS, bao gồm: ngưng thở tắc nghẽn (obstructive sleep apnea), ngưng thở trung ương (central sleep apnea), và ngưng thở phức tạp (complex sleep apnea). Bệnh nhân tình huống này thường xuyên thức giấc nên có thể bệnh nhân thuộc ngưng thở trung ương. Đa ký giấc ngủ bao gồm đầy đủ các dữ liệu trên nên là lựa chọn tốt nhất trên bệnh nhân này. Ngoài ra, một nghiệm pháp gọi là “split night test” thực hiện trong đa ký giấc ngủ giúp định chuẩn áp lực CPAP ở mức tối ưu nhất cho bệnh nhân.

Đo độ bão hoà oxy động mạch khi ngủ tại nhà có thể ghi nhận những cơn giảm bão hòa oxy máu, nhưng nếu kết quả bình thường thì cũng không thể loại trừ SAS. Tuy nhiên ở những bệnh nhân lâm sàng SAS chưa rõ ràng, có thể đề nghị khảo sát này thay vì thực hiện quá tay với đa ký giấc ngủ.