HHTNHH9

Bệnh nhân nữ 19 tuổi đến tái khám hen. Tiền căn mắc hen từ lúc nhỏ và đã không có triệu chứng từ khi học cấp 3, nhưng kể từ khi vào đại học, cô xuất hiện khò khè 3-4 lần/tuần. Ngoài ra, trong tháng qua có 2 lần cô thức giấc giữa đêm vì khò khè. Những năm cấp 3 thì thỉnh thoảng bệnh nhân có sử dụng bình xịt hít. Hiện tại thì cô không dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Phân loại hen của bệnh nhân này như thế nào?

A. Không triệu chứng
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

B. Ngắt quãng
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

C. Dai dẳng nhẹ
 Chính xác! 

Hầu hết các chuyên gia hiện nay đều phân loại hen dựa trên mức độ triệu chứng.

Hen ngắt quãng là khi khò khè <2 ngày mỗi tuần và thức giấc vì khò khè <2 đêm mỗi tháng. Hen dai dẳng nhẹ (là phân loại của bệnh nhân tình huống này) là khi thở khò khè >2 ngày mỗi tuần nhưng không phải hàng ngày và triệu chứng về đêm xuất hiện >2 đêm mỗi tháng.

Hen dai dẳng trung bình là khi bệnh nhân có các triệu chứng hàng ngày và thức giấc vì khò khè >1 lần mỗi tuần.

Hen dai dẳng nặng là khi bệnh nhân có các triệu chứng gần như liên tục.

Bệnh nhân trong tình huống này có phân loại hen dai dẳng nhẹ.

D. Dai dẳng trung bình
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

E. Dai dẳng nặng
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.