THGMT7

Bệnh nhân nữ trẻ than phiền 1 tuần nay mệt mỏi, thay đổi màu da và nước tiểu màu nâu sẫm. Khám lâm sàng, ấn đau 1/4 trên phải.

Sinh hóa máu:

  • ALT là 1035 U/L (bình thường <40).
  • Bilirubin là 15.2 mg/dL (trong đó trực tiếp là 12.1 mg/dL).
  • Alkaline phosphatase bình thường.

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất là gì?

A. Viêm gan siêu vi cấp
 Chính xác! 

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất trên bệnh nhân nữ trẻ này viêm gan cấp – men gan và bilirubin liên hợp tăng cao. Gan ấu đau là triệu chứng thực thể thường gặp trong viêm gan cấp.

B. Đợt cấp hồng cầu hình liềm HbS
 Chưa chính xác! 

Tán huyết gây tăng bilirubin gián tiếp. Bệnh nhân này tăng bilirubin trực tiếp.

C. Hội chứng Gilbert
 Chưa chính xác! 

Hội chứng Crigler-Najjar và Gilbert đều do bất thường trong quá trình liên hợp (glucuronid hóa) bilirubin. Bệnh nhân sẽ có tăng bilirubin gián tiếp mà không tán huyết hoặc bất thường men gan.