THRNRG16

Bệnh nhân nữ 60 tuổi đến khám vì tiêu chảy 6 tuần nay. Cô đi tiêu lỏng lượng nhiều 6-8 lần/ngày, phân vàng, không máu. Ngoài ra, không sốt hay triệu chứng toàn thân khác. Tiền căn không ghi nhận dùng kháng sinh hay thay đổi thuốc gần đây.

Khám lâm sàng không ghi nhận bất thường.

Kết quả xét nghiệm trả về bình thường. Soi phân không thấy bạch cầu. Nội soi đại tràng không ghi nhận bất thường. Sinh thiết ghi nhận dày lớp collagen dưới bì.

Điều trị ban đầu nào là phù hợp trên bệnh nhân này?

A. Prednisone uống
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

B. Bismuth subsalicylate
 Chính xác! 

Biểu hiện lâm sàng kết hợp với kết quả nội soi và sinh thiết của bệnh nhân này điển hình của viêm đại tràng vi thể (microscopic colitis) và cụ thể bệnh nhân này là viêm đại tràng collagen (collagenous colitis).

Điều trị ban đầu ở bệnh nhân mức độ nhẹ đến trung bình (đi tiêu 3-6 lần/ngày) là thuốc chống tiêu chảy như loperamide hydrochloride và bismuth subsalicylate.

Trường hợp nặng (đi tiêu >6 lần/ngày) có thể cân nhắc dùng budesonide ngay từ đầu.

Chỉ dùng prednisone khi bệnh nhân không đáp ứng với các điều trị kể trên.

C. Budesonide
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

D. Ciprofloxacin
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

E. Metronidazole
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.