THRNRG7

Bệnh nhân nữ 48 tuổi đến khám vì 2 tháng nay thay đổi thói quen đại tiện và sụt 5 kg dù ăn uống đầy đủ. Cô thấy mình trung tiện nhiều hơn, đặc biệt sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Cô đại tiện 2-3 lần/ngày và phân có mùi hôi khó chịu, không lẫn máu. Triệu chứng giảm khi bệnh nhân ăn thức ăn lỏng hoặc xay nhỏ.

Bất thường về mô học nào dưới đây nghĩ đến nhiều nhất để giải thích được triệu chứng của bệnh nhân?

A. Sinh thiết dạ dày ghi nhận tế bào nhẫn
 Chưa chính xác! 

Sụt cân dù bệnh nhân ăn uống đầy đủ có thể là do tình trạng tăng chuyển hoá (ví dụ cường giáp) hoặc kém hấp thu dinh dưỡng. Bệnh nhân này với nhiều triệu chứng đường tiêu hoá nên nghĩ đến chẩn đoán kém hấp thu.

Tế bào nhẫn gặp trong ung thư dạ dày. Sang thương trong ung thư dạ dày gây sụt cân do chán ăn hoặc ăn mau no nhưng không gây kém hấp thu.

B. Nội soi đại tràng sigma ghi nhận viêm lớp niêm mạc và abscess hốc
 Chưa chính xác! 

Sụt cân dù bệnh nhân ăn uống đầy đủ có thể là do tình trạng tăng chuyển hoá (ví dụ cường giáp) hoặc kém hấp thu dinh dưỡng. Bệnh nhân này với nhiều triệu chứng đường tiêu hoá nên nghĩ đến chẩn đoán kém hấp thu.

Viêm niêm mạc đại tràng và abscess hốc gặp trong viêm loét đại tràng, và bệnh chỉ ảnh hưởng đến đại tràng nên không gây kém hấp thu ở ruột non.

C. Sinh thiết ruột non ghi nhận teo nhung mao và tăng tế bào lympho ở lớp đệm trong mẫu
 Chính xác! 

Sụt cân dù bệnh nhân ăn uống đầy đủ có thể là do tình trạng tăng chuyển hoá (ví dụ cường giáp) hoặc kém hấp thu dinh dưỡng. Bệnh nhân này với nhiều triệu chứng đường tiêu hoá nên nghĩ đến chẩn đoán kém hấp thu.

Bệnh nhân kém hấp thu có triệu chứng như tăng số lần đại tiện, phân mỡ hôi, khó rửa trôi phân, và thay đổi thói quen đại tiện khi khẩu phần nhiều dầu mỡ. Bệnh Celiac (bệnh ruột nhạy cảm hoặc không dung nạp gluten) và suy tụy mạn là nguyên nhân thường gặp nhất của kém hấp thu. Sinh thiết ruột non trong bệnh Celiac cho kết quả teo nhung mao và tăng tế bào lympho ở lớp đệm của ruột non. Ngoài ra, dương tính với kháng thể IgA kháng endomysial và kháng thể kháng transglutaminase mô cũng ủng hộ chẩn đoán.

D. Sinh thiết dạ dày ghi nhận xoắn khuẩn gram âm ở vùng chuyển sản ruột
 Chưa chính xác! 

Sụt cân dù bệnh nhân ăn uống đầy đủ có thể là do tình trạng tăng chuyển hoá (ví dụ cường giáp) hoặc kém hấp thu dinh dưỡng. Bệnh nhân này với nhiều triệu chứng đường tiêu hoá nên nghĩ đến chẩn đoán kém hấp thu.

Helicobacter pylori (xoắn khuẩn gram âm) không gây kém hấp thu.

E. Sinh thiết gan ghi nhận viêm quanh khoảng cửa
 Chưa chính xác! 

Sụt cân dù bệnh nhân ăn uống đầy đủ có thể là do tình trạng tăng chuyển hoá (ví dụ cường giáp) hoặc kém hấp thu dinh dưỡng. Bệnh nhân này với nhiều triệu chứng đường tiêu hoá nên nghĩ đến chẩn đoán kém hấp thu.

Viêm quanh khoảng cửa gặp trong viêm gan mạn chứ không gặp trong kém hấp thu.