TMCT5

Bệnh nhân nam 26 tuổi nhập ICU vì chấn thương gia tốc do tai nạn xe máy. Người dân đưa anh tới bệnh viện nói rằng: phải kêu gọi mọi người cùng giúp sức mới có thể đưa anh ta ra khỏi xe máy. Anh ta gãy xương hai chi dưới đã được can thiệp phẫu thuật trước khi nhập ICU. Đến thời điểm nhập ICU đã truyền 10L dịch đẳng trương và 2 đơn vị hồng cầu lắng.

Bạn gặp bệnh nhân lúc 4 giờ sau nhập ICU, huyết áp và thể tích nước tiểu giảm và bệnh nhân đáp ứng một phần với 4L dịch đẳng trương truyền thêm.

Khám lâm sàng:

  • Huyết áp 80/50 mmHg.
  • Nhịp tim 110 lần/phút. Nhịp thở 18 lần/phút.
  • Không sốt.
  • Ngoài chấn thương chi dưới, không ghi nhận bất thường khác.

Kết quả cận lâm sàng:

  • Hemoglobin 9 g/dL.
  • Creatinine kinase toàn phần 800 U/L.
  • Đông máu toàn bộ bình thường.
  • CT-scan bụng tại phòng cấp cứu bình thường.

Cần làm gì tiếp theo?

A. Truyền bolus dịch ưu trương
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

B. Siêu âm tim
 Chính xác! 

Chẩn đoán trên bệnh nhân này là dập cơ tim (myocardial contusion) sau chấn thương, và có thể kèm suy thất trái. Nghĩ đến dập tim dựa vào cơ chế chấn thương và tăng CK máu. Siêu âm tim tại giường có thể giúp xác định nhanh chẩn đoán.

C. Truyền methylprednisolone
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

D. Truyền bicarbonate
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.