TMMML9

Bệnh nhân nam 68 tuổi than phiền đau bắp chân khi đi bộ. Ông ta cũng đau chân hai bên khiến ông thức giấc vào ban đêm.

Huyết áp 117/68 mmHg. Khám lâm sàng thấy mạch đập giảm ở hai chi dưới. Chỉ số huyết áp cổ chân – cánh tay (ankle brachial index, ABI) bằng 0.6

Thuốc hiện tại của bệnh nhân bao gồm aspirin và hydrochlorothiazide.

Kế hoạch quản lý nào dưới đây là phù hợp nhất cho bệnh nhân này?

A. Cai thuốc lá, cilostazol
 Chưa chính xác! 

Cilostazol không hiệu quả và là không đủ trong điều trị triệu chứng và quản lý các yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân này. Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

B. Cai thuốc lá, tập thể dục cường độ tăng dần, atorvastatin
 Chính xác! 

Chẩn đoán của bệnh nhân này là bệnh động mạch ngoại biên (peripheral arterial disease, PAD) có triệu chứng. Can thiệp ban đầu nên tập trung vào cải thiện triệu chứng và phòng ngừa bệnh tim mạch.

Thay đổi lối sống, đặc biệt nhất là cai thuốc lá, sẽ giúp giải quyết cả hai vấn đề kể trên. Về cải thiện triệu chứng, cách hiệu quả nhất là chế độ tập thể dục cường độ tăng dần. Cilostazol, một chất ức chế phosphodiesterase, giúp cải thiện sức bền nhưng kém hiệu quả hơn chế độ tập thể dục.

Bệnh nhân PAD thường có bệnh mạch vành tiềm ẩn. Điều chỉnh các yếu tố nguy cơ chính (như ngưng hút thuốc lá, kiểm soát lipid và huyết áp) sẽ làm giảm nguy cơ tử vong chính (là bệnh mạch vành). Do đó, khởi trị bằng cilostazol mà không kiểm soát nguy cơ tim mạch bằng statin là một sai lầm (điều này giải thích vì sao không chọn đáp án A).

C. Cai thuốc lá, chụp động mạch chi dưới
 Chưa chính xác! 

Có thể chụp động mạch chi dưới nếu cần đánh giá trước khi can thiệp ngoại khoa như nong tạo hình lòng mạch (angioplasty). Tuy nhiên can thiệp xâm lấn thường dành cho bệnh nhân thất bại điều trị nội khoa hoặc thiếu máu cục bộ đe dọa chi.

D. Cai thuốc lá, warfarin, thuốc chẹn kênh calci
 Chưa chính xác! 

Thuốc chẹn kênh calci chưa được chứng minh giúp cải thiện sức bền. Không có vai trò của kháng đông toàn thân trên bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên.

E. Cai thuốc lá, hội chẩn bác sĩ mạch máu
 Chưa chính xác! 

Can thiệp ngoại khoa xâm lấn (như nong tạo hình lòng mạch – angioplasty) thường dành cho những bệnh nhân đã thất bại điều trị nội khoa hoặc thiếu máu cục bộ đe dọa chi. Khi đó, có thể hội chẩn bác sĩ mạch máu và chụp động mạch chi dưới để đánh giá trước can thiệp.