TMRLN15

Bệnh nhân nam 36 tuổi đến khám vì thấy tim đập nhanh. Huyết áp 110/70 mmHg, nhịp thở 14 lần/phút, và SpO2 98%.

ECG ghi nhận nhịp nhanh trên thất như hình bên dưới. Nghiệm pháp ấn xoang cảnh và Valsalva không giúp làm chậm nhịp tim.

Điều trị ưu tiên lựa chọn trên bệnh nhân này là gì?

A. Adenosine 6 mg bolus tĩnh mạch nhanh
 Chính xác! 

Adenosine an toàn và thời gian bán hủy rất ngắn nên là lựa chọn đầu tay ở bệnh nhân nhịp nhanh trên thất. Liều khởi đầu là 6mg, vài phút sau có thể thêm một liều 12mg nếu cần thiết.

B. Verapamil 2.5-5 mg tĩnh mạch trong 1-2 phút
 Chưa chính xác! 

Có thể dùng verapamil. Nếu bệnh nhân không đáp ứng với liều khởi đầu 2.5-5 mg thì có thể bolus tiếp 1-2 liều cách nhau 10 phút miễn là huyết áp tâm thu giữ >100 mmHg. Tuy nhiên verapamil là lựa chọn thay thế.

C. Diltiazem 0.25 mg/kg tĩnh mạch trong 2 phút
 Chưa chính xác! 

Diltiazem có thể giúp kiểm soát nhịp và đảo nhịp nhưng tác dụng chậm hơn.

D. Digoxin 0.5 mg tĩnh mạch chậm
 Chưa chính xác! 

Digoxin có thể giúp kiểm soát nhịp và đảo nhịp nhưng tác dụng chậm hơn.

E. Sốc điện 50J
 Chưa chính xác! 

Sốc điện chỉ định khi bệnh nhân có huyết động không ổn định.