TMRLN2

Bệnh nhân nam 22 tuổi vừa tốt nghiệp và được nhận vào công ty, hôm nay đến khám tổng quát để hoàn tất hồ sơ nhận việc. Tiền căn khỏe mạnh, lối sống khá ít vận động, và không có triệu chứng gì. Khám tim bình thường.

Anh ta được đo điện tâm đồ và kết quả như hình bên dưới.

Xử trí nào sau đây là phù hợp nhất trên bệnh nhân này?

A. Khảo sát điện sinh lý và đốt điện bằng catheter
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

B. Theo dõi thêm
 Chính xác! 

Điện tâm đồ của bệnh nhân điển hình cho hội chứng Wolff -Parkinson-White. Vì bệnh nhân không có triệu chứng nên không có chỉ định điều trị thuốc hay khảo sát điện sinh lý trừ khi bệnh nhân làm nghề có nguy cơ cao (ví dụ như phi công, quân nhân). Khi có triệu chứng (như hồi hộp đánh trống ngực, khuyến cáo nhóm I) thì nên thực hiện khảo sát điện sinh lý và đốt điện bằng catheter (tỷ lệ thành công >95% và nguy cơ biến chứng thấp).

C. Bắt đầu điều trị với metoprolol 25 mg x 2 lần/ngày
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

D. Bắt đầu điều trị với procainamide 150 mg x 2 lần/ngày
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.

E. Bắt đầu điều trị với digoxin 0,125 mg mỗi ngày
 Chưa chính xác! 

Tìm câu trả lời đúng để được giải thích cụ thể.