TMST3

Bệnh nhân nữ 74 tuổi đến khám vì khó thở khi gắng sức tăng dần. Bệnh nhân không đau ngực. Tiền căn ghi nhận tăng huyết áp lâu năm và rung nhĩ mạn tính. Thuốc đang dùng mỗi ngày gồm warfarin 3 mg, enalapril 5 mg, digoxin 0.125 mg.

Khám lâm sàng ghi nhận huyết áp 140/70 mmHg và nhịp tim không đều 82 lần/phút. Tĩnh mạch cổ nổi. Nghe tim ghi nhận âm thổi toàn thì tâm thu, cường độ 2/6, ở bờ trái xương ức. Phổi trong. Chân phù mềm ấn lõm 2+.

Điện tâm đồ cho hình ảnh rung nhĩ kèm phì đại thất trái. X-quang ngực cho hình ảnh lớn tim và tăng áp tĩnh mạch phổi nhẹ. Kết quả siêu âm tim lớn hai nhĩ mức độ nặng và phì đại thất trái và phân suất tống máu 65%.

Chẩn đoán phân biệt nào dưới đây là không phù hợp để gây triệu chứng trên bệnh nhân này?

A. Viêm màng ngoài tim co thắt
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

B. Dò động tĩnh mạch
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. Bệnh mạch vành
 Chính xác! 

Bệnh nhân này đến khám với biểu hiện suy tim và phân suất tống máu thất trái bình thường, điển hình của suy tim tâm trương. Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất là do tăng huyết áp. Tuy nhiên, cũng cần loại trừ viêm màng ngoài tim co thắt. Dò động tĩnh mạch ở một số trường hợp hiếm cũng có thể gây suy tim cung lượng cao.

Bệnh mạch vành (mạn) có thể hiện diện trên bệnh nhân suy tim và phân suất tống máu bình thường. Tuy nhiên bệnh mạch vành không gây ra triệu chứng cơ năng và thực thể của suy tim. Hơn nữa, bệnh mạch vành đơn thuần không thể giải thích được hết các bất thường trên bệnh nhân này. Do đó, có thể nghĩ đến bệnh mạch vành như là bệnh đồng mắc và cần loại trừ chẩn đoán này.

D. Bệnh tim do tăng huyết áp
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.