TMTHA11

Bệnh nhân nam 42 tuổi tiền căn sỏi thận calcium oxalate đang điều trị. Ông vừa được chẩn đoán tăng huyết áp và kiểm soát chưa tốt dù đã đã thay đổi lối sống.

Thuốc nào là lựa chọn phù hợp nhất trên bệnh nhân này?

A. Lisinopril
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân này có sỏi thận calci. Thuốc ức chế men chuyển giúp kiểm soát huyết áp nhưng không đem lại lợi ích gì hơn cho bệnh nhân.

B. Furosemide
 Chưa chính xác! 

Furosemide có thể làm tăng bài tiết calci nước tiểu và không nên dùng trên bệnh nhân có bệnh sỏi calci đi kèm.

C. Losartan
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân này có sỏi thận calci. Thuốc ức chế thụ thể angiotensin giúp kiểm soát huyết áp nhưng không đem lại lợi ích gì hơn cho bệnh nhân.

D. Atenolol
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân này có sỏi thận calci. Thuốc chẹn beta giúp kiểm soát huyết áp nhưng không đem lại lợi ích gì hơn cho bệnh nhân.

E. Chlorthalidone
 Chính xác! 

Lợi tiểu thiazide làm giảm bài tiết calci qua nước tiểu và thường được dùng để điều trị sỏi thận calci để giảm tạo sỏi tái phát. Do đó, chlorthalidone là lựa chọn đầu tay để điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân trong tình huống này.