TMTHA2

Bệnh nhân nữ 50 tuổi tăng huyết áp lâu năm, kiểm soát kém. Khám lâm sàng thấy diện đập mỏm tim ở khoang liên sườn 6. Nghe tim có gallop T4.

Bệnh nhân nhiều khả năng sẽ có kết quả X-quang ngực nào dưới đây?

Đáp án
 Hình D. 

Bệnh nhân nữ tăng huyết áp lâu năm nên X-quang ngực có hình ảnh của phì đại thất trái. Bóng tim to và có hình chiếc ủng.