TMTHA7

Bệnh nhân nam 45 tuổi đến khám sức khỏe tổng quát và không có than phiền gì. Không tiền căn bệnh nội và ngoại khoa. Thỉnh thoảng dùng acetaminophen khi đau khớp.

BMI 26, huyết áp 145/95 mmHg, mạch 65 lần/phút. Khám tổng quát các cơ quan không ghi nhận bất thường.

Các xét nghiệm thường quy đều không ghi nhận bất thường.

Xử trí tiếp theo nào dưới đây là phù hợp?

A. Hẹn tái khám và kiểm tra huyết áp sau 2 năm
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

B. Hẹn tái khám và kiểm tra huyết áp sau 1 năm
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. Hẹn tái khám và kiểm tra huyết áp sau 6 tháng
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

D. Hẹn tái khám và kiểm tra huyết áp sau 2 tháng
 Chính xác! 

JNC 7 khuyến cáo lịch tái khám sau khi đo huyết áp lần đầu và không có tổn thương cơ quan đích cấp tính. Khuyến cáo dựa theo phân độ tăng huyết áp như sau:

  • Bệnh nhân huyết áp bình thường nên tái khám kiểm tra sau 2 năm.
  • Bệnh nhân tiền tăng huyết áp nên tái khám kiểm tra sau 1 năm.
  • Bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 nên tái khám kiểm tra sau 2 tháng.
  • Bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 nên tái khám kiểm tra sát hơn.

Bệnh nhân trong tình huống này tăng huyết áp độ 1 theo JNC7 nên tái khám sau 2 tháng.

Đọc thêm: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure

E. Đánh giá và điều trị tăng huyết áp ngay lần khám này.
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.