TMTHA8

Bệnh nhân nam 54 tuổi đo nhiều lần tại phòng khám ghi nhận huyết áp 150/94 mmHg. Tiền căn hút thuốc lá, đau cách hồi mức độ nhẹ, và tăng lipid máu kiểm soát tốt với chế độ ăn và statin.

Bệnh nhân được tư vấn thay đổi lối sống và điều trị thuốc để kiểm soát huyết áp.

Mức huyết áp mục tiêu trên bệnh nhân này là bao nhiêu?

A. <140/90 mmHg đo tại phòng khám
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

B. <135/85 mmHg đo tại nhà
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. <130/80 mmHg đo tại nhà
 Chính xác! 

Nhìn chung, mục tiêu huyết áp tại phòng khám là <140/90 mmHg và tại nhà là <135/85 mmHg. Các khuyến cáo gần đây còn khuyến cáo mức huyết áp mục tiêu <130/80 mmHg (cả tại phòng khám và tại nhà) đối với bệnh nhân có đái tháo đường, bệnh thận mạn, nguy cơ cao hoặc đã xác định bệnh mạch máu.

Mục tiêu <125/75 mmHg phù hợp với bệnh nhân có bệnh thận kèm tiểu đạm.

D. <125/75 mmHg đo tại phòng khám
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

E. <125/75 mmHg đo tại nhà
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.