TMTHA9

Bệnh nhân nữ 34 tuổi có huyết áp 150/94 mmHg dù đã tự theo dõi và thay đổi lối sống trong 6 tháng qua. Mức huyết áp này đã được đo ở nhiều trung tâm y tế. Bệnh nhân đã kết hôn và dự định sinh đứa con thứ hai.

Điều trị thuốc nào dưới đây là phù hợp với bệnh nhân?

A. Lisinopril 10 mg 1 lần/ngày
 Chưa chính xác! 

Không nên dùng thuốc ức chế men chuyển cho bệnh nhân này. Tìm câu trả lời đúng để xem giải thích.

B. Doxazosin 2 mg 1 lần/ngày
 Chưa chính xác! 

Doxazosin không được khuyến cáo đầu tay điều trị tăng huyết áp.

C. Losartan 50 mg 1 lần/ngày
 Chưa chính xác! 

Không nên dùng thuốc chẹn thụ thể angiotensin cho bệnh nhân này. Tìm câu trả lời đúng để xem giải thích.

D. Hydrocholorothiazide 12.5 mg 1 lần/ngày
 Chính xác! 

Chống chỉ định dùng nhóm thuốc tác động lên hệ RAA (gồm thuốc ức chế men chuyển, chẹn thụ thể angiotensin, và ức chế trực tiếp renin) trong thai kỳ vì liên quan tới dị tật thai nhi (như khuyết tật chi, thiểu sản phổi, dị tật sọ mặt, và loạn sản thận).

Trước đây, người ta cho rằng dị tật thai nhi do thuốc/độc chất chỉ khởi phát sau tam cá nguyệt thứ nhất; còn trong tam cá nguyệt thứ nhất sẽ theo quy luật “tất cả hoặc không” (all or none) nghĩa là bào thai sẽ ngừng phát triển hoặc sẽ phát triển mà không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Tuy nhiên nhiều bằng chứng mới nhất cho thấy dị tật có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ. Do đó, khuyến cáo tránh dùng nhóm thuốc tác động lên hệ RAA để điều trị tăng huyết áp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và có thể/muốn mang thai.

E. Aliskiren 150 mg 1 lần/ngày
 Chưa chính xác! 

Không nên dùng thuốc ức chế trực tiếp renin cho bệnh nhân này. Tìm câu trả lời đúng để xem giải thích.