TMVT1

Bệnh nhân nam 75 tuổi được người nhà đưa đến khoa cấp cứu sau khi ngất. Bệnh nhân hiện tỉnh và kể lại thỉnh thoảng có những cơn đè ép ngực sau xương ức và khó thở khi gắng sức.

Huyết áp 110/80 mmHg và nghe thấy ít rale ở đáy phổi.

Bất thường nào khi nghe tim sẽ giải thích tình trạng của bệnh nhân?

A. Âm thổi tâm thu hình quả trám (crescendo-decrescendo) nghe rõ nhất ở bờ trên bên phải xương ức
 Chính xác! 

Tam chứng kinh điển của hẹp động mạch chủ bao gồm khó thở khi gắng sức, đau thắt ngực, và ngất. Khám lâm sàng ghi nhận hiệu áp hẹp, gallop T4, tiếng click đầu thì tâm thu, và âm thổi tâm thu hình quả trám nghe rõ nhất ở bờ trên bên phải xương ức.

Âm thổi hẹp động mạch chủ là âm thổi dạng viên kim cương (diamond shaped), tức ở giữa-đến-cuối tâm thu, nghe rõ ở vùng van động mạch chủ ở bên phải xương ức và thường lan ra động mạch cảnh.

B. Âm thổi tâm trương cường độ giảm dần (decrescendo) nghe rõ nhất ở bên giữa bên trái xương ức
 Chưa chính xác! 

Âm thổi tâm trương cường độ giảm dần giúp nghĩ đến chẩn đoán hở van hai lá. Tuy nhiên hở van hai lá không giải thích được triệu chứng ngất của bệnh nhân.

C. Âm thổi toàn thì tâm thu nghe rõ nhất ở mỏm tim lan tới nách
 Chưa chính xác! 

Âm thổi tâm trương cường độ giảm dần giúp nghĩ đến chẩn đoán hở van hai lá. Tuy nhiên hở van hai lá không giải thích được bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân.

D. Tiếng click giữa thì tâm thu
 Chưa chính xác! 

Tiếng click giữa thì tâm thu gặp ở sa van hai lá. Tuy nhiên sa van hai lá không giải thích được bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân này.

E. Tiếng cọ màng nghe ở trước ngực
 Chưa chính xác! 

Tiếng cọ màng nghe trước ngực nghĩ đến chẩn đoán viêm màng ngoài tim. Tuy nhiên viêm màng ngoài tim không giải thích được triệu chứng ngất trên bệnh nhân này.