TMVT10

Một bệnh nhân đến khám vì phù ngoại biên và hồi hộp đánh trống ngực.

Khám lâm sàng ghi nhận âm thổi toàn thì tâm thu, cường độ 3/6, ở bờ dưới trái xương ức; ngoài ra cũng ghi nhận gallop T3 thoáng qua và có vẻ như chỉ nghe được khi bệnh nhân hít vào.

Khám áp lực tĩnh mạch cổ ghi nhận sóng v lớn.

Chẩn đoán nghĩ đến nhiều nhất là gì?

A. Hội chứng tĩnh mạch chủ trên
 Chưa chính xác! 

Trong hội chứng tĩnh mạch chủ trên, khám bệnh nhân thường mất sóng mạch do tắc nghẽn đoạn ngoài tim của tĩnh mạch chủ trên.

B. Rung nhĩ
 Chưa chính xác! 

Triệu chứng thực thể của bệnh nhân gợi ý rằng hồi hộp đánh trống ngực của bệnh nhân nhiều khả năng là do van tim hơn là rối loạn nhịp.

C. Viêm màng ngoài tim co thắt
 Chưa chính xác! 

Viêm màng ngoài tim co thắt sẽ biểu hiện sóng y giảm rất nhanh.

D. Hẹp van động mạch phổi nặng
 Chưa chính xác! 

Hẹp động mạch phổi sẽ tạo sóng a khổng lồ do tâm nhĩ co làm quá tải áp lực thất phải.

E. Hở van ba lá nặng
 Chính xác! 

Sóng v lớn khi khám áp lực tĩnh mạch cổ hướng nhiều đến chẩn đoán hở van ba lá nặng. Gallop T3 có thể chì là thoáng qua và xuất hiện khi hít vào.

Bệnh nhân hở van hai lá cũng có thể tạo sóng v. Tuy nhiên sóng v này thường vào tuần hoàn phổi và không thể lan đến tĩnh mạch cổ. Có thể đánh giá sóng v này bằng catheter Swan-Ganz đo áp lực động mạch phổi.