TMVT2

Điều này sau đây là đúng khi nói về gallop T4?

A. Thường liên quan đến tăng huyết áp
 Chính xác! 

Khi tâm nhĩ co vào cuối thì tâm trương làm tăng đổ đầy thất, lượng dịch này đập vào thành thất trái trái dày sẽ tạo ra gallop T4.

Gallop T4 cho biết có dày thất trái và thường nghe được ở bệnh nhân lớn tuổi, tăng huyết áp.

Lưu ý rằng gallop T4 không bao giờ là do sinh lý.

B. Bình thường ở trẻ em
 Chưa chính xác! 

Furosemide có thể làm tăng bài tiết calci nước tiểu và không nên dùng trên bệnh nhân có bệnh sỏi calci đi kèm.

C. Bình thường ở vận động viên
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân này có sỏi thận calci. Thuốc ức chế thụ thể angiotensin giúp kiểm soát huyết áp nhưng không đem lại lợi ích gì hơn cho bệnh nhân.

D. Dấu hiệu khởi phát rung nhĩ
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân này có sỏi thận calci. Thuốc chẹn beta giúp kiểm soát huyết áp nhưng không đem lại lợi ích gì hơn cho bệnh nhân.