TMVT3

Bệnh nhân nữ 30 tuổi đến khám sức khỏe tổng quát. Hiện tại không có than phiền gì. Cô năng động và chạy bộ với chó khoảng 6-8 km, 1 giờ mỗi ngày. Cô không giới hạn vận động và còn khoe năm ngoái đi leo núi cao 3000m.

Khám lâm sàng:

  • Thân hình gầy, nhịp tim 50 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg.
  • T1 bình thường nhưng nghe thấy tiếng tim đầu thì tâm trương, cường độ thấp nghĩ là gallop T3.
  • Ngoài ra cũng nghe thấy âm thổi giữa kì tâm thu, cường độ 1-2/6, ở phía trên bờ trái xương ức và mất khi thực hiện nghiệm pháp Valsalva.
  • Không nghe thấy click tâm thu khi nghỉ và cả khi thực hiện nghiệm pháp ngồi xổm rồi đứng lên.
  • Động mạch cảnh nảy tốt và áp lực tĩnh mạch cảnh bình thường.

Điện tâm đồ ghi nhận nhịp xoang chậm tần số 48 lần/phút, còn lại bình thường.

Cần đề nghị cận lâm sàng nào tiếp theo để đánh giá?

A. Thông tim đánh giá áp lực qua van hai lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

B. Siêu âm tim gắng sức
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

C. ECG gắng sức
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

D. Không cần làm gì thêm
 Chính xác! 

Bệnh nhân này không triệu chứng và tình trạng nhịp chậm có thể do hoạt động thể lực hay còn gọi là nhịp chậm của vận động viên.

Lưu ý âm thổi tâm thu, cường độ <2/6, và nghe ở vị trí động mạch phổi, và mất khi thực hiện Valsava. Nghiệm pháp Valsava dương tính nên không nghĩ bệnh cơ tim phì đại. Bệnh nhân không có tiếng click van trong sa van hai lá, hoặc trong van động mạch chủ hai lá (bicuspid aortic valve). Cũng không ghi nhận snap mở van trong hẹp van hai lá, và điện tâm đồ hoàn toàn bình thường trừ nhịp tim chậm. Do đó, âm thổi trên bệnh nhân này nghĩ nhiều là lành tính do dày thành ngực.

Gallop T3 là bình thường ở vận động viên trẻ. Không cần thực hiện xét nghiệm gì thêm.

E. Mắc Holter theo dõi
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.