TMVT6

Sinh viên mới tốt nghiệp 23 tuổi đến khám với than phiền mệt mỏi và cảm giác “bị ốm” trong vài tuần qua. Anh ta đang trong giai đoạn tìm việc nên căng thẳng và có chút lo âu.

Khám lâm sàng, huyết áp 110/70, mạch 100 và nhiệt độ 38 độ C. Tĩnh mạch cổ nổi với sóng v lớn. Nghe tim thấy âm thổi tâm thu ở bờ trái xương ức và tăng cường độ vào thì hít vào.

Âm thổi trên bệnh nhân này nhiều khả năng là gì?

A. Hẹp van ba lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

B. Hở van ba lá
 Chính xác! 

Triệu chứng cơ nặng và thực thể của bệnh nhân này gợi ý hở van ba lá. Nhớ rằng hít vào làm giảm áp lực lồng ngực và tăng thể tích máu về tim phải, do đó âm thổi ở tim phải sẽ tăng cường độ.

Với bệnh cảnh và sốt nhẹ của bệnh nhân, cần nghĩ đến viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Tổn thương sùi trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn có thể gây âm thổi phụt ngược. Cần khai thác thêm bệnh sử, tiền căn và thăm khám tìm dấu hiệu bệnh nhân sử dụng thuốc đường tĩnh mạch.

C. Hẹp van hai lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

D. Hở van hai lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

E. Hở van động mạch chủ
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

F. Hẹp van động mạch chủ
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

G. Bệnh cơ tim phì đại
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

H. Hẹp van động mạch phổi
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

I. Hở van động mạch phổi
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.