TMVT7

Bệnh nhân nam 18 tuổi không triệu chứng đến khám sức khỏe trước khi nhập học.

Sinh hiệu bình thường. Nhưng khi nghe tim, bạn nghe thấy âm thổi tâm thu 3/6 ở bờ trên trái xương ức. Cũng nghe được tiếng click tống máu cường độ nhẹ. Khi hít vào, âm thổi nghe lớn hơn và tiếng click nhẹ hơn. Áp lực tĩnh mạch cảnh cao hơn thất phải 5cm với sóng a ưu thế.

Âm thổi trên bệnh nhân này nhiều khả năng là gì?

A. Hẹp van ba lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

B. Hở van ba lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

C. Hẹp van hai lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

D. Hở van hai lá
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

E. Hở van động mạch chủ
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

F. Hẹp van động mạch chủ
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

G. Bệnh cơ tim phì đại
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

H. Hẹp van động mạch phổi
 Chính xác! 

Bệnh cảnh gợi ý hẹp van động mạch phổi bẩm sinh. Bệnh nhân thường không có triệu chứng và được chẩn đoán khi trưởng thành.

Cần phân biệt với âm thổi “vô tội” do tăng lưu lượng máu lên phổi. Hẹp van động mạch phổi gây âm thổi lớn, thường kèm tiếng click tống máu. Cũng có thể phân biệt bằng dấu Carvallo đặc trưng: âm thổi tăng cường độ ở thì hít vào. Hẹp van động mạch phổi làm thất phải cứng hơn, khi đó nhĩ phải cần bóp mạnh hơn để tống máu vào buồng thất, do đó khi khám mạch cảnh sẽ thấy sóng “a” lớn.

Bệnh nhân này có thể có hình ảnh phì đại thất phải trên điện tâm đồ.

Hẹp van động mạch phổi có triệu chứng đáp ứng tốt với điều trị nong van bằng bóng.

I. Hở van động mạch phổi
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.