TNBTM7

Bệnh nhân nữ 52 tuổi đến khám vì phù toàn thân, giảm sức sống, và mệt mỏi. Tiền căn đái tháo đường type 2 8 năm, tăng huyết áp, tăng lipid máu, và đau đầu migraine. Cô đã ngưng hút thuốc 2 năm trước.

Khám lâm sàng:

 • Da niêm nhạt và phù mềm 4+ ở đùi.
 • Chiều cao 170cm, cân nặng 82kg.
 • Huyết áp 98/62 mmHg, nhịp tim 102 lần/phút.
 • Nghe phổi thấy giảm nhẹ âm phế bào ở đáy phổi hai bên.

Kết quả cận lâm sàng như sau:

 • Creatinin huyết thanh 1.2 mg/dL
 • Albumin huyết thanh 2.0 g/dL
 • Cholesterol toàn phần 260 mg/dL
 • LDL cholesterol 180 mg/dL
 • HDL cholesterol 30 mg/dL
 • Triglyceride 198 mg/dL
 • Hemoglobin 9.6 g/dL
 • Hemoglobin A1c 9.2%

Nếu bệnh nhân này được sinh thiết thận thì nhiều khả năng sẽ có hình ảnh nào dưới đây?

A. Tăng kích thước mô đệm gian mao mạch và tăng sinh tế bào
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

B. Dày màng đáy cầu thận
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

C. Xơ hóa cầu thận dạng nốt
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích chi tiết.

D. Tất cả hình ảnh ở trên
 Chính xác! 

Bệnh thân đái tháo đường đặc trưng là tổn thương tất cả thành phần bao gồm tế bào gian mao mạch (mesangial), màng đáy cầu thận, và chân túc bào (podocyte). Bệnh thận đái tháo đường có một số kiểu hình tiến triển nhanh.

Cũng cần lưu ý rằng bệnh nhân đái tháo đường cũng có thể mắc bệnh thận không do đái tháo đường như bệnh thận IgA hay bệnh thận màng. Nhưng gần 80% trong nhóm bệnh nhân này sẽ có hình ảnh bệnh thận đái tháo đường trên kết quả sinh thiết thận.