TNRLDG10

Bệnh nhân nữ 80 tuổi sống ở nhà dưỡng lão và có tiền căn tăng huyết áp, sa sút trí tuệ mạch máu, và rung nhĩ. Hôm nay bà nhập viện vì thay đổi tri giác.

Khám lâm sàng ghi nhận:

 • Huyết áp 106/58 mmHg. Nhịp không đều 90 lần/phút. Nhịp thở 24 lần/phút.
 • SpO2 khí phòng là 97%.
 • Cân nặng 60 kg.
 • Da niêm khô.
 • Tri giác ngủ, chỉ nhớ tên bản thân.
 • Phổi trong.
 • Không phù.

Cận lâm sàng:

 • Natri 176 mEq/L.
 • Kali 3.5 mEq/L.
 • Clo 129 mEq/L.
 • Bicarbonate 35 mEq/L.
 • Creatinine huyết thanh 1.2 mEq/L.
 • Áp lực thẩm thấu nước tiểu 655 mOsm/kg.

Tốc độ tối đa để điều chỉnh natri máu trong 24 giờ tiếp theo là bao nhiêu?

A. 10 mEq/L trong 24h
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.

B. 12 mEq/L trong 24h
 Chính xác! 

Lượng natri có thể điều chỉnh không được vượt quá 0.5 mEq/L mỗi giờ hay 12 mEq/L mỗi ngày.

Tốc độ mỗi ngày là lượng natri giới hạn có thể điều chỉnh trong một ngày, không phải là mục tiêu điều trị.

C. 14 mEq/L trong 24h
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.

D. 16 mEq/L trong 24h
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.

E. 18 mEq/L trong 24h
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.