TNRLDG9

Bệnh nhân nữ 80 tuổi sống ở nhà dưỡng lão và có tiền căn tăng huyết áp, sa sút trí tuệ mạch máu, và rung nhĩ. Hôm nay bà nhập viện vì thay đổi tri giác.

Khám lâm sàng ghi nhận:

 • Huyết áp 106/58 mmHg. Nhịp không đều 90 lần/phút. Nhịp thở 24 lần/phút.
 • SpO2 khí phòng là 97%.
 • Cân nặng 60 kg.
 • Da niêm khô
 • Tri giác ngủ, chỉ nhớ tên bản thân.
 • Phổi trong.
 • Không phù.

Cận lâm sàng:

 • Natri 176 mEq/L.
 • Kali 3.5 mEq/L.
 • Clo 129 mEq/L.
 • Bicarbonate 35 mEq/L.
 • Creatinine huyết thanh 1.2 mEq/L.
 • Áp lực thẩm thấu nước tiểu 655 mOsm/kg.

Đánh giá lượng nước mất của bệnh nhân?

A. 6.5
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.

B. 7.3
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.

C. 9.3
 Chính xác! 

Lượng nước mất bằng: 0.6 x cân nặng x ([Na]/140 -1) = 0.6 x 60 x (176/140 -1) = 9.3L

D. 10.5
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.

E. 2.4
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án chính xác để được giải thích chi tiết.