TNRLTK2

Bệnh nhân nữ 18 tuổi không tiền căn bệnh lý đến khám vì buồn nôn và thỉnh thoảng nôn vào buổi sáng khoảng 2 tháng nay. Bệnh nhân không tiêu chảy.

Khám lâm sàng:

  • Huyết áp 98/60 mmHg.
  • Nhịp tim 92 lần/phút.
  • Nhịp thở 16 lần/phút.

Kết quả xét nghiệm máu như sau

  • Natri 134 mEq/L
  • Kali 4.0 mEq/L
  • Clo 108 mEq/L
  • Bicarbonate 20 mEq/L
  • Creatinine huyết thanh 0.4 mg/dL
  • Glucose 88 mg/dL
  • Khí máu động mạch: pH 7.45, PCO2 30 mmHg, PO2 99 mmHg

Tình trạng toan kiểm hiện tại của bệnh nhân là gì?

A. Kiềm hô hấp cấp
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

B. Kiềm hô hấp mạn
 Chính xác! 

Bệnh nhân này có khí máu động mạch và điện giải đồ huyết thanh phù hợp với kiềm hô hấp mạn. Ở bệnh nhân nữ 18 tuổi thì kiềm hô hấp mạn phù hợp với tình trạng mang thai do progesterone kích thích trung tâm hô hấp.

C. Kiềm hô hấp cấp và mạn
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

D. Toan chuyển hóa và kiềm hô hấp cấp
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

E. Toan chuyển hóa và kiềm hô hấp mạn
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.