TNRLTK4

Bệnh nhân nam 39 tuổi tiền căn lạm dụng nhiều chất nhập viện vì lú lẫn.

Khám lâm sàng:

 • Trạng thái tâm thần rời rạc.
 • Huyết áp 106/70 mmHg.
 • Nhịp tim 110 lần/phút.
 • Nhip thở 18 lần/phút.
 • Không phù.

Kết quả cận lâm sàng:

 • Natri 146 mEq/L.
 • Kali 5.0 mEq/L.
 • Clo 100 mEq/L.
 • Bicarbonate 8 mEq/L.
 • Glucose 110 mg/dL.
 • BUN huyết thanh 28 mg/dL.
 • Creatinine huyết thanh 1.2 mg/dL.
 • Khí máu động mạch: pH 7.2, PCO2 20 mmHg.
 • Áp lực thẩm thấu huyết thanh 378 mOsm/kg.
 • Tầm soát ngộ độc chất: đang chờ kết quả.

Xử trí tiếp theo nào là phù hợp?

A. Tính khoảng trống thẩm thấu (osmolal gap)
 Chính xác! 

Bệnh sử của bệnh nhân gợi ý chẩn đoán nhiễm độc. Bệnh nhân có khoảng trống anion lớn và xử trí tiếp theo phù hợp nhất là đánh giá osmolal gap để loại trừ ngộ độc rượu (methanol và ethylene glycol).

B. Soi cặn lắng nước tiểu
 Chưa chính xác! 

Bệnh cảnh gợi ý nhiễm độc. Soi cặn lắng cũng có thể hữu ích, nếu soi thấy cặn lắng calcium oxalate thì chẩn đoán ngộ độc ethylene glycol. Tuy nhiên nếu soi không thấy cũng không thể loại trừ chẩn đoán.

C. Điều trị với 4-methylpyrazole (fomepizole)
 Chưa chính xác! 

Nếu nghi ngờ ngộ độc ethylene glycol hay methanol thì cần khởi động điều trị 4-methylpyrazole. Tuy nhiên, cần chẩn đoán trước khi khởi động điều trị.

D. Chạy thận nhân tạo
 Chưa chính xác! 

Nếu bệnh nhân toan nặng và khoảng trống thẩm thấu lớn thì cần chạy thận nhân tạo. Hiện tại chưa cần.

E. Làm tất cả những điều trên
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.