TNRLTK5

Bệnh nhân nam 47 tuổi tiền căn rối loạn sử dụng chất nhập viện vì sảng. Người nhà nói trước đó nhìn thấy ông nuốt thứ gì đó mà không rõ.

Khám lâm sàng:

 • Tình trạng tâm thần: mất định hướng lực
 • Huyết áp: 110/70 mmHg
 • Nhịp tim đều 110 lần/phút
 • Nhịp thở 34 lần/phút
 • Không phù.

Kết quả cận lâm sàng:

 • Natri 138 mEq/L.
 • Kali 3.8 mEq/L.
 • Bicarbonate 14 mEq/L.
 • Clo 100 mEq/L.
 • BUN huyết thanh 20 mg/dL.
 • Creatinin huyết thanh 1.5 mg/dL.
 • Khí máu động mạch: pH 7.43, PCO2 20 mmHg, PO2 85 mmHg.

Tình trạng toan kiểm hiện tại của bệnh nhân là gì?

A. Tính khoảng trống thẩm thấu (osmolal gap)
 Chính xác! 

Bệnh sử của bệnh nhân gợi ý chẩn đoán nhiễm độc. Bệnh nhân có khoảng trống anion lớn và xử trí tiếp theo phù hợp nhất là đánh giá osmolal gap để loại trừ ngộ độc rượu (methanol và ethylene glycol).

B. Soi cặn lắng nước tiểu
 Chưa chính xác! 

Bệnh cảnh gợi ý nhiễm độc. Soi cặn lắng cũng có thể hữu ích, nếu soi thấy cặn lắng calcium oxalate thì chẩn đoán ngộ độc ethylene glycol. Tuy nhiên nếu soi không thấy cũng không thể loại trừ chẩn đoán.

C. Điều trị với 4-methylpyrazole (fomepizole)
 Chưa chính xác! 

Nếu nghi ngờ ngộ độc ethylene glycol hay methanol thì cần khởi động điều trị 4-methylpyrazole. Tuy nhiên, cần chẩn đoán trước khi khởi động điều trị

D. Chạy thận nhân tạo
 Chưa chính xác! 

Nếu bệnh nhân toan nặng và khoảng trống thẩm thấu lớn thì cần chạy thận nhân tạo. Hiện tại chưa cần.

E. Làm tất cả những điều trên
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.