TNRLTK8

Bệnh nhân nam 70 tuổi, tiền căn COPD nặng cần thở oxy mỗi đêm, nhập viện vì viêm phổi cấp. Bệnh nhân buồn nôn nhưng không nôn và không tiêu chảy.

Khám lâm sàng:

  • Bệnh nhân lơ mơ
  • Huyết áp 110/70 mmHg.
  • Nhịp tim 90 lần/phút.
  • Nhịp thở 14 lần/phút.
  • Phù trọng lực (1+).

Kết quả cận lâm sàng ghi nhận:

  • Bicarbonate 32 mEq/L.
  • Khí máu động mạch: pH 7.29, PCO2 70 mmHg, PO2 40 mmHg.

Tình trạng toan kiểm hiện tại của bệnh nhân là gì?

A. Toan hô hấp cấp
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

B. Toan hô hấp mạn
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

C. Toan hô hấp cấp và mạn
 Chính xác! 

Tăng PCO2 mức 30 mmHg (bình thường 35-45, bệnh nhân này là 70) và bicarbonate thay đổi 7 mEq/L (bình thường 22-28, bệnh nhân này là 32) phù hợp với toan hô hấp cấp và mạn.

D. Toan hô hấp cấp và toan chuyển hóa phối hợp
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.

E. Toan hô hấp mạn và toan chuyển hóa phối hợp
 Chưa chính xác! 

Tìm đáp án đúng để được giải thích.