TNTTTC2

Bệnh nhân nam 73 tuổi được phẫu thuật phình động mạch chủ bụng.
Theo hồ sơ gây mê, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân hạ huyết áp xuống 80/50 và trở về bình thường sau khi truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng.
Hậu phẫu ghi nhận huyết áp là 110/70, nhịp tim 110, vết mổ sạch. Trong 2 ngày sau đó ghi nhận giảm thể tích nước tiểu.

Kết quả xét nghiệm hậu phẫu ngày 3 như sau:

 • Creatinine 3.5 mg/dL (creatinine nền là 1.2).
 • Na máu 140 mEq/L.
 • K máu 4.6 mEq/L.
 • BUN 50 mg/dL.
 • Hemoglobin và hematocrit bình thường.
 • Tổng phân tích nước tiểu ghi nhận trụ hạt rải rác và các thông số khác đều bình thường.
 • Na niệu 50 mEq/L.
 • Độ thẩm thấu nước tiểu là 290 mOsmol/L.
 • Creatinine niệu là 35 mg/dL.
 • Phân suất bài niệu Na (FeNa) là 3.5

Nguyên nhân tổn thương thận cấp nghĩ nhiều nhất trên bệnh nhân này là gì?

A. Viêm thận mô kẽ cấp
 Chưa chính xác! 

Viêm thận mô kẽ thường do thuốc và đặc trưng là bạch cầu (đặc biệt là bạch cầu ái toan) trong nước tiểu.

B. Viêm cầu thận cấp
 Chưa chính xác! 

Hạ huyết áp ít khi gây viêm cầu thận và cũng không ghi nhận sự hiện diện của hồng cầu trong nước tiểu nên không nghĩ đến viêm cầu thận.

C. Hoại tử ống thận cấp
 Chính xác! 

Bệnh nhân với tiền căn xơ vữa động mạch và creatinin nền tăng nhẹ trong lúc phẫu thuật bị hạ huyết áp, do đó làm giảm tưới máu thận.

Công thức tính phân suất bài niệu Na như sau:
FeNa = UNa x PCr x 100 / PNa x UCr

Từ FeNa có thể giúp phân biệt tổn thương thận cấp trước thận và hoại tử ống thận cấp.

 • Nếu FeNa <1 thì nghĩ nhiều bệnh nhân có tổn thương thận cấp trước thận.
 • Nếu FeNa >2 thì nghĩ nhiều bệnh nhân có hoại tử ống thận cấp hoặc các nguyên nhân tại thận khác.

Trong bệnh cảnh lâm sàng này kèm với FeNa cao và trụ hạt (hay trụ nâu bùn) trong nước tiểu đều hướng đến hoại tử ống thận cấp.

D. Tổn thương thận cấp trước thận
 Chưa chính xác! 

Bệnh nhân này có tổn thương thận cấp tại thận. Tìm đáp án đúng để được giải thích cụ thể.

E. Bệnh nhân do thuốc cản quang (contrast-induced nephropathy)
 Chưa chính xác! 

Tiền căn không ghi nhận tiếp xúc với chất cản quang gần đây nên cũng không nghĩ bệnh thận do thuốc cản quang.