Nhiễm Trùng Tiểu


 • TNNTT1

  Bệnh nhân nữ 60 tuổi nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng tiểu biến chứng sốc nhiễm trùng. Bà được đặt sonde tiểu và khởi động kháng sinh trong thời gian chờ kết quả cấy. Triệu chứng cải thiện hoàn toàn và bà vẫn tiếp tục giữ sonde tiểu để theo dõi.

  Ngày thứ 10 sau nhập viện, bác sĩ đề nghị tổng phân tích nước tiểu (TPTNT), soi cặn lắng và cấy nước tiểu để đánh giá trước khi xuất viện. Bà không sốt, không đau bụng, không buồn nôn hay nôn. Kết quả trả về 5-10 bạch cầu và nitrite âm tính và leukocyte esterase âm tính, nhưng kết quả cấy mọc 105 khóm Candida albicans.

  Xử trí nào là phù hợp lúc này?

  A. Khởi động kháng nấm với fluconazole
   Chưa chính xác! 

  Trong tình huống này, C.albicans chỉ trú đóng (colonization) đơn thuần và không gây bệnh. Kháng nấm như (fluconazole hay amphotercin B) là không phù hợp.

  B. Tiếp tục kháng sinh phổ rộng
   Chưa chính xác! 

  Trong tình huống này, C.albicans chỉ trú đóng (colonization) đơn thuần và không gây bệnh. Sử dụng kháng sinh phổ rộng kéo dài làm tăng nguy cơ vi sinh vật trú đóng.

  C. Rút sonde tiểu
   Chính xác! 

  Tất cả kết quả cấy dương tính cần phân tích cẩn thận vì đó có thể là tác nhân gây bệnh (pathogen), trú đóng (colonizer) hoặc tạp nhiễm (contaminant). Nếu lâm sàng có triệu chứng cơ năng và thực thể kèm cận lâm sàng (gồm cả xét nghiệm và hình ảnh học) ủng hộ thì có thể kết luận tác nhân mọc là tác nhân gây bệnh thực sự.

  Bệnh nhân này đã hết triệu chứng và không tiểu bạch cầu. Trong tình huống này, C.albicans chỉ trú đóng đơn thuần, không gây bệnh và không cần điều trị kháng nấm. Cần tiên lượng và loại trừ các yếu tố nguy cơ để giảm khả năng tác nhân trú đóng và ngăn ngừa phát triển thành tác nhân gây bệnh thực sự.

  Ví dụ có thể loại trừ yếu tố nguy cơ bằng cách rút sonde tiểu, kiểm soát đường huyết, ngưng kháng sinh phổ rộng khi có thể.

  D. Khuyến khích uống nhiều nước và tiếp tục theo dõi
   Chưa chính xác! 

  Trong tình huống này, C.albicans chỉ trú đóng (colonization) đơn thuần và không gây bệnh. Khuyến khích uống nhiều nước và theo dõi không sai nhưng không phải là xử trí ưu tiên lúc này.

  E. Rút sonde tiểu và khởi động liposomal amphotericin B
   Chưa chính xác! 

  Trong tình huống này, C.albicans chỉ trú đóng (colonization) đơn thuần và không gây bệnh. Kháng nấm như (fluconazole hay amphotercin B) là không phù hợp.

Chọn case: