Tổn Thương Thận Cấp


 • TNTTTC9

  Bệnh nhân nữ 60 tuổi tiền căn đái tháo đường khởi phát đau ngực và cần chụp hình mạch vành để đánh giá bệnh mạch vành. Creatinine của bà là 2.2.

  Điều nào sau đây giúp giảm nguy cơ tổn thương thận do thuốc cản quang?

  A. Truyền manitol ngay sau khi tiêm thuốc cản quang
   Chưa chính xác! 

  Manitol đã được nghiên cứu và cho thấy không hiệu quả trong phòng ngừa CIN.

  B. Lọc máu phòng ngừa (prophylactic hemodialysis) sau khi chụp xong
   Chưa chính xác! 

  Lọc máu phòng ngừa đã được nghiên cứu và cho thấy không hiệu quả trong phòng ngừa CIN.

  C. Truyền tĩnh mạch saline hoặc NaHCO3 trước và trong khi chụp.
   Chính xác! 

  Các thuốc cản quang gây độc thận do co mạch thận và hình thành các gốc tự do dẫn đến tổn thương thận cấp hay còn gọi là bệnh thận do thuốc cản quang (contrast-induced nephropathy hay CIN).

  Bù dịch bằng saline hoặc bicarbonate tĩnh mạch đã được chứng minh giảm nguy cơ biến chứng. N-acetylcysteine cũng được sử dụng, dù vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục như saline và bicarbonate.

  D. Indomethacin 25 mg vào buổi sáng ngày chụp
   Chưa chính xác! 

  Indomethacin có thể gây co mạch nhiều hơn và là chống chỉ định ở bệnh nhân suy thận.

  E. Tiêm dopamin trước và sau khi chụp
   Chưa chính xác! 

  Dopamine đã được nghiên cứu và cho thấy không hiệu quả trong phòng ngừa CIN.

Chọn case: